SLÅTT Gamal springar
Type: Springer
Familie: GAMAL SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 82
Side: 65
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gamal springar) B. 703. Oppskr. 1910. Eide hadde lært slåtten av Anders Kleiven, Strandvik, Fusa, Hordaland, som venteleg hadde han frå Nils Gilahaugen, Strandvik.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde