SLÅTT Storemyllaren
Type: Springer
Familie: STOREMYLLAREN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 84
Side: 66
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Storemylnaren) B. 847. Oppskr. 1927. Brakvatn hadde slåtten etter Johannes Vollertsen, Hamre, Hordaland. Det er ein slått etter Martinus Gjeldsvik, Lindås, Hordaland, som var mykje saman med Ole Bull og Myllarguten i 1850-åra. Storemylnaren, namn på Myllarguten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde