SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 85
Side: 68
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 851. Oppskr. 1927. Brakvatn hadde lært slåtten av Anders Heldal, Hosanger, Hordaland, som hadde han frå vossingar. Fleire tak i slåtten svipar innpå andre slåttar.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde