SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 86
Side: 68
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 869. Oppskr. 1937. Høyland hadde truleg slåtten etter sambygdingen Ola Romarheim, som for til Amerika i 1860 åra.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde