SLÅTT Heimkomeslåtten
Type: Springer
Familie: HEIMKOMESLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 91
Side: 72
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Heimkomeslåtten) B. 1209. Oppskr. 1936. Heimdal hadde slåtten truleg etter tralling av mor si. Slåtten skal vera etter ein gamal spelemann frå Sunnfjord, dei kalla Perven, som var fødd kring 1800. Ein kjenner ikkje noko meir til han. Slåttenamnet kjem av at dei spela denne slåtten når brudefylgjet etter vigsla kom heim att frå kyrkja. Eit anna namn er "Heimattlåtten" (Valdres).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde