SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 94
Side: 76
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Ø. 149. Oppskr. 1925 på landskappleiken på Molde etter ein av spelemennene der.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde
vestlandsspelemann, einkilde VestlandetIkke utfyllt