SLÅTT Potulurken
Type: Springer
Familie: POTULURKEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 97
Side: 79
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Potulurken) B. 697. Oppskr. 1916. Brita Urheim tralla slåtten som faren spela på hardingfele. Potulurk kalla dei den lurken som kyrkjetenaren eller klokkaren bruka når han vekte dei som sovna i kyrkja. Pota = stikke, bore, støte med ein kjepp eller ei stong (Ivar Aasen).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde