SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 100
Side: 81
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 946. Oppskr. 1924. Meland hadde slåtten etter Sjur Håstadbø, Granvin, Hardanger, som hadde lært han av farbror sin, Ola Håstadbø.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde