SLÅTT Bolko-springar
Type: Springer
Familie: BOLKO-SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 101
Side: 82
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Bolko-springar) B. 968. Oppskr. 1924. Måge hadde slåtten etter Sjur Syreflåt, Ullensvang, Hardanger, som hadde lært han av Per Bolko, Odda, Hardanger. Slåttenamnet er etter han.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde