SLÅTT Er du el
Type: Springer
Familie: ER DU El
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 104
Side: 84
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Er du ei) B. 992. Oppskr. 1936. Håstadbø hadde slåtten etter farbror sin, Ola Håstadbø, Granvin, Hardanger, som hadde lært han av Nils Rekve, Voss, Hordaland. Slåttestevet byrjar: "Æ du ei so be' du". B.s. Ymis trad., s. 358.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde