SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 105
Side: 84
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) B. 2134. Oppskr. 1936. Ola Håstadbø, Granvin, Hardanger, skal ha laga slåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde