SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 106
Side: 85
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 2608. Oppskr. 1954. Kjerland hadde slåtten etter Lars Røynstrand, Granvin, Hardanger.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde