SLÅTT Skutlingen
Type: Springer
Familie: SKUTLINGEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 110
Side: 91
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skutlingen) Ø. 306. Oppskr. 1922 etter grammofoninnspeling (pathefon). Slåttenamnet er etter spelemannen Hans Skutle, som var frå Selland, Granvin, Hardanger, vart gift til Skutle, Voss, og flytte dit.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde