SLÅTT Lofthusen
Type: Springer
Familie: LOFTHUSEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 111
Side: 92
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Lofthusen) B. 4. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde truleg slåtten etter Lars Lofthus, Voss, og slåttenamnet er etter han.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde