SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 115
Side: 95
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) (4) B. 18. Oppskr.1924. Rongved hadde lært slåtten i 1865 av Magne Kleiveland (Einlidskarden), Haus, Nordhordland, og denne hadde han frå Nils Rekve, Voss, Hordaland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde