SLÅTT Filipslåtten
Type: Springer
Familie: FILIPSLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 116
Side: 96
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Filipslåtten) B. 19. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten av Ola Håstadbø, Granvin, Hardanger. Slåttenamnet skal vera etter ein glup dansar på Voss, Filip Mala, som støtt ville ha denne slåtten når han skulle dansa. B. s. Ymis trad., s. 465.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde