SLÅTT Sylkjegulen
Type: Springer
Familie: SYLKJEGULEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 118
Side: 98
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Sylkjegulen) B. 110. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten av Ingebrigt Berdal, Feios, Sogn, på marknaden i Vik, Sogn, 1851. "Silkjegulen het en slått som ble spilt når bruden kom ut av kirken, man ledet henne etter et gult silkeplagg, derav navnet". Alfred Knutsen, Odda, i B. s. Ymis trad., s. 699. Jfr. A. Bjørndal, N. Sl. nr.47. B. s. Ymse slåttestev, s. 5. B.s. Notisbok II, s. 13, V, s. 8-9. B. s. Ymis trad., s. 94, 418, 699, 821. B. s. Trad. Valdres, s. 10, 79; Trad. Hallingdal, s. 35, 41; Slåttelista, nr.188.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde