SLÅTT Skrattaren
Type: Springer
Familie: SKRATTAREN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 119
Side: 99
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skrattaren) B. 114. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten berre 7 år gamal av far sin, Sjur Liland. Mosafinn gav slåtten namnet Skrattaren av di 4. og 5. takt kunne likna på skratting.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde