SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 120
Side: 100
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) B. 115. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten av far sin, Sjur Liland, i 1838.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde