SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 121
Side: 100
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 117. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten i 1840 av far sin, Sjur Liland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde