SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 122
Side: 101
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 119. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten i 1840 av Anders Berge, Voss. Er prenta i Gl. Sl., h. I, nr. 10.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde