SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 124
Side: 103
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) B. 121. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten i 1860 av Trond Eltun, Vang, Valdres.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde