SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 126
Side: 104
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 293. Oppskr. 1929. Hefte lærde slåtten i Lærdal i 1850-60-åra.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde