SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 127
Side: 105
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 348. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde laga litt på slåtten i 1840-åra. Slåtten er og trykt i Arne Bjørndal, Ola Mosafinn, Bergen, 1922, s. 110, og der er taket takt 9-16 teke opp att til slutt.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde