SLÅTT Åvrhusen
Type: Springer
Familie: ÅVRHUSEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 128
Side: 106
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Åvrhusen) B. 433. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde lært slåtten av ein skreppekar som tralla han for han i 1845. Denne karen hadde høyrt slåtten av ein spelemann som heitte Århus.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde