SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 129
Side: 106
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 514. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde lært slåtten av Hans Skutle (Selland), Voss, fødd i Granvin, Hardanger.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde