SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 130
Side: 107
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. Gl. Sl. IV nr. 4. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde slåtten etter Isak Rokne, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde