SLÅTT Kuskjen
Type: Springer
Familie: KUSKJEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 131
Side: 109
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Kuskjen) B. 540. Oppskr. 1922. Helgeland hadde lært slåtten av Hans Onstad, som dei kalla Kuska-Hans, Aurland, Sogn, i 1870-åra. Slåttenamnet er etter han.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde