SLÅTT Husk opp i ring
Type: Springer
Familie: HUSK OPP I RING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 132
Side: 110
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Husk opp i ring) B. 583. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde slåtten etter far sin, Sjur Liland, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde