SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 133
Side: 110
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Springar) B. 588. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde lært slåtten av far sin, Sjur Liland, Voss, i 1838.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde