SLÅTT Urheimen
Type: Springer
Familie: URHEIMEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 134
Side: 111
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Urheimen) Gl. Sl., nr. 6. Lutro hadde lært slåtten av Oddmund Urheim, Kinsarvik, Hardanger, som hadde han etter Per Bolko.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde