SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 135
Side: 112
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Springar) B. 620. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde truleg slåtten etter Isak Rokne, Voss, Hordaland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde