SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 136
Side: 114
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) N. Sl., nr.32. Mosafinn lærde slåtten i 1837 av far sin, Sjur Liland, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde