SLÅTT Springleik
Type: Springer
Familie: SPRINGLEIK
Oppskriver: Henrik Gjellesvik
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 139
Side: 116
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springleik) G. 551. Oppskr. 1938. Henrik Gjellesvik skreiv opp slåtten, og oppskrifta er litt tilmåta av E. Groven. Slåtten står og i J. Reitan og A. Haugen, 100 norske pols danser. Jfr. og Jøravrengja.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde