SLÅTT Ulrik jensestogun
Type: Springer
Familie: ULRIK JENSESTOGUN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 140
Side: 117
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Ulrik Jensestogun) Ø. 69. Oppskr. 1916 etter grammofoninnspeling. Slåttenamnet etter spelemannen Ulrik Jensestogun, N. Aurdal, Valdres.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde