SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 141
Side: 118
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 343. Oppskr. 1912. Jensestogun lærde slåtten av Bendik Nøen, Aurdal, Valdres.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde