SLÅTT Hansegarden
Type: Springer
Familie: HANSEGARDEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 144
Side: 120
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Hansegarden) B. 444. Oppskr. 1912. Beitohaugen hadde lært slåtten av Anders Bunde, som var frå Vang, Valdres, men slo seg ned i Strandebarm, Hardanger. Han hadde slåtten frå spelemannen Halvor Hansegarden, Vestre Slidre, Valdres, som har gjeve slåtten namn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde