SLÅTT Kongelåtten
Type: Springer
Familie: KONGELÅTTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 145
Side: 121
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Kongelåtten) G. 1425. Sataøen hadde slåtten etter Tor Grimsgard, Nes, Hallingdal. Oppskrive etter opptak i NRK 1961.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde