SLÅTT Hamresbrøtin
Type: Springer
Familie: HAMRESBRØTIN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 146
Side: 122
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Hamresbrøtin) B. 450. Oppskr. 1912. Ringestad lærde slåtten av Ola Hamresbrøtin, Vestre Slidre, Valdres, som atter hadde han frå Knut Ringestad, far til Jørn Røn, Vestre Slidre.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde