SLÅTT Kari dalen
Type: Springer
Familie: KARI DALEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 148
Side: 124
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Oppstilt ters (tenor)', 'forstemt', 'halvt forstemt', 'halvgråing'
KOMMENTARER
(Kari Dalen) B. 454. Oppskr. 1911. Istad hadde lært slåtten av Knut Vårum, Øystre Slidre, Valdres. Kari Dalen i same bygda skulle vera så glup til å tralla denne slåtten, som så fekk namn etter henne.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde