SLÅTT Slåtten som "hinmannen plistra i kyrkj..
Type: Springer
Familie: SLÅTTEN SOM "HINMANN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 150
Side: 126
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Slåtten som "Hinmannen blistra i kyrkjetårnet") B. 461. Oppskr. 1912. Beitohaugen hadde lært slåtten av Torgeir Hegge, Øystre Slidre, Valdres, i 1875. Sjå Hortense Panum, "Langeleken", der segna står.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde