SLÅTT Røyselagje
Type: Springer
Familie: RØYSELAGJE
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 153
Side: 128
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Røyselagje) B. 568. Oppskr. 1943. Hauge lærde slåtten av mor si, Marti Follingbø, N. Aurdal, Valdres. Opphavleg er det ein seljefIøytelåt som og har vore nytta til stev og viser. Slåttenamnet etter stevet: "No ha me vøre i røyselagje mæ tome tarma å svøltin magje, no æ dæ best kor går heim te se', ell' so æt me meir enn me æ vane me'". Sjå B. s. Trad. frå Valdres, s. 20 og s. 138.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde