SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 158
Side: 133
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 939. Oppskr. 1936. Ringestad hadde slåtten etter Ola Hamresbrøtin, Vestre Slidre, Valdres, som truleg hadde han frå sambygdingane sine, anten Jørgen Ringestad eller Gullik Teigstolen.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde