SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 159
Side: 134
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 1040. Oppskr. 1934. Okshovd hadde lært slåtten av far sin.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde