SLÅTT Nykkjen
Type: Springer
Familie: NYKKJEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 169
Side: 144
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Nykkjen) B. 2142. Oppskr. 1947. B. s. Trad. Hallingdal, s. 88.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde