SLÅTT Låtten som hinmannen blistra i kyrkje...
Type: Springer
Familie: LÅTTEN SOM HINMANNEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 171
Side: 146
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Låtten som hinmannen blistra i kyrkjetårnet) B. 2166. Oppskr. 1947. Hauge hadde høyrd slåtten av ein dei kalla Erikson-guten. Slåtten er sjølvstendig og heng ikkje i hop med nr. 150.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde