SLÅTT Sissel
Type: Springer
Familie: SISSEL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 172
Side: 146
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Sissel) B. 2168. Oppskr. 1947. Sissel var ei dotter til Bendik i Nøen. Ho var sers flink til å tralla slåttar så det var mest som å høyra felemål. Denne slåtten kalla ho sin, og når ho tralla han, sa ho støtt etterpå: "satn far". B. s. Trad. Hallingdal, s. 86.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde