SLÅTT Springar etter jensestogun
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER JENSE
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 174
Side: 148
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar etter Jensestogun) G. 1394. Oppskriven etter opptak i NRK 1961.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde