SLÅTT Trumpen
Type: Springer
Familie: TRUMPEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 175
Side: 149
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Trumpen) B. 2192. Oppskr. 1947. Det er ein Hilme-slått, ei av Jørn-rengjene etter Jørn Hilme, Ulnes, Vestre Slidre, Valdres. Trumpen truleg = trumfen, ein som slo ut dei andre. Tomas Eltun, Øye, Vang, Valdres, hadde tilnamnet Trumpen, og slåtten skal ha fått namn etter han. B. s. Trad. Valdres, s. 72, 160.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde