SLÅTT Ljøsblå
Type: Springer
Familie: LJØSBLÅ
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 176
Side: 150
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Ljøsblå) B. 2193. Oppskr. 1947. Johan Svendsen har nytta denne springaren i Rapsodi nr.3. Slåttenamnet etter felestillet to kvintar + kvart, som dei kallar Ijosblå eller Ijosblått.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde